ประวัติพระพุทธสิหิงค์

วัดพระพุทธบาทเขาทราย

ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

                พระพุทธสิหิงค์ ศักดิ์สิทธิ์ วัดพระพุทธบาทเขาทราย  (ปางสมาธิ)

หน้าตัก - นิ้ว  เนื้อพิเศษ ได้มี ร.อ. อาบ  ปูรณะสุคนธ์       พร้อมด้วยภรรยา

 และญาติมิตร  อุบาสก อุบาสิกา    วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษค์ราชวรมหาวิหาร

ได้พร้อมใจกันจัดสร้าง ถวายวัดพระพุทธบาทเขาทราย

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗ (ปรากฏอยู่ที่ฐานของหลวงพ่อ)

 เดิมประดิษฐานสถานที่

          ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาและ ขอพร

ดูแล ใส่กุญแจปิดศาลาไว้เป็นอย่างดี

 ความสำคัญ

          ใครได้อธิษฐานขอพร จะได้สำเร็จตามประสงค์ และสิ่งที่ถือเป็นประเพณี ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาว
บ้านเขาทราย ของทุกปี ในวันที่ ๑๗ เมษายน ชาวบ้าน ประชาชน ต่างก็พร้อมใจกัน อัญเชิญ หลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์
ออกรับน้ำสรง  ประชาชนชาวบ้านต่างก็ตระเตรียมน้ำและเครื่องหอม เพื่อถวายน้ำสรง และขอพร จนเป็นประเพณี
ที่ถือปฏิบัติสืบๆ กันมา

 มีการโจรกรรม ลักหลวงพ่อไป 
             วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗   เวลา ๐๓.๑๗ น. มีการโจรกรรม หลวงพ่อ พระพุทธสิหิงค์ องค์สำคัญดังกล่าว

โดยใช้กรรไกรใหญ่ ตัดลูกกุญแจ และนำ หลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ไป  ต่างก็เฝ้าติดตาม และค้นหา

      ความรู้สึกของประชาชน และชาวบ้าน

          ชาวบ้านและประชาชนเมื่อทราบข่าว การถูกโจรกรรม หลวงพ่อ  รู้สึกเสียใจ ไม่สบายใจ ต่างก็คิดถึง
 และเสียดาย บางท่านถึงร้องไห้ บางท่านน้ำตาคลอ แต่ไม่ทราบจะทำเช่นเพียงแต่ภาวนาให้
หลวงพ่อกลับมา
 

ได้รับหลวงพ่อคืนมา

          วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ได้รับทราบข่าวจากผู้พบหลวงพ่อหลายท่าน ที่แจ้งให้ทราบว่า พบแล้วหลวงพ่อ
พระพุทธสิหิงค์ ของวัดเขาทราย ได้ถูกนำซ้อนไว้ที่บริเวณ ห่างจากหมู่บ้าน  เล็กน้อย ของบ้านเขาพระ หมู่ที่ ๗ 
ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ผู้โจรกรรม ได้นำไปแอบไว้ในป่าคอมมิวนิสต์ โคนก่อไผ่ มีพระคุณเจ้า
ญาติโยมเขาทราย
เดินทางไปรับหลวงพ่อ สถานที่นั้นเต็มไปด้วยเจ้าหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งชาวบ้านเขาพระ ชาวบ้านเขาทราย อื่นๆ ได้พร้อมกันนำอัญเชิญหลวงพ่อ

กับวัดเขาทราย โดยมีประชาชนชาวบ้าน ยืนตั้งแถวรอรับ 

ปาฏิหาริย์ ของหลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ วัดเขาทราย

          ในขณะที่หลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ได้ถูกโจรกรรมไป เจ้าหน้าที่

พระคุณเจ้า ชาวบ้านต่างพากันเฝ้าติดตาม อยู่ตลอด และในขณะเดียวกัน

นั้นเอง หลวงพ่อแสร้งนิมิตอยู่เลาๆ  จนมีเหตุการณ์ที่ปรากฏชัด  ไฟไหม้ป่า

ไฟรุกโหมกระหน่ำ เพราะเป็นป่าหน้าแล้ง ได้มีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ทำการดับไฟป่า แต่ปรากฏว่า ไฟดับก่อนในขณะที่ไฟจะรามมาถึงยังองค์

ของหลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ เพียงไม่กี่เมตร ทุกท่านอยู่ ณ ที่นั้นจะพูด

เหมือนกันว่า หลวงพ่อดับไฟ

          หลวงพ่อเป็นที่ร่มเย็น ใครได้กราบไหว้ ก็มีความสุขร่มเย็น

ดังนั้น ทุกวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกปี จะต้องอัญเชิญหลวงพ่อรับน้ำสรง

จากประชาชนทั่วบ้านเขาทราย เพราะมีความเชื่อว่า ได้สรงน้ำหลวงพ่อ

ขอพร จะได้มีความสุขร่มเย็น

 พระเกศของหลวงพ่อหายไป

          เนื่องด้วยการโจรกรรมคราวนี้ แม้เราจะได้รับองค์หลวงพ่อคืนมา

แต่สิ่งหนึ่งคือ พระเกศหลวงพ่อหายไป

 คณะศรัทธาคิดจะหล่อพระเกศถวายหลวงพ่อ

          หากจะนำหลวงพ่อออกรับน้ำสรง เหมือนทุกปี หลวงพ่อต้องมีพระเกศ

พร้อมสมบูรณ์ ดังนั้นคณะศรัทธา จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธี หล่อพระเกศ ถวายหลวงพ่อ

และในโอกาสพิเศษ ๕๐ ปี นี้เอง คณะกรรมการญาติโยมคณะศรัทธาเห็นสมควรว่า 
จะได้จัดทำ
รูปเหมือนเป็นพระบูชา ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว

พระกิ่งรูปเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ วัดเขาทราย
(ภาพจะปรากฏเมื่อพิมพ์หลวงพ่อแล้วเสร็จ)

          กำหนดงานเททองหล่อพระเกศหลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

          เวลา ๑๗.๐๙ น. สถานที่ บริเวณ ลานวัด หน้าศาลาการเปรียญหลังใหญ่

 

พระครูพิริยสาธุกิจ

รองเจ้าอาวาสวัดเขาทราย  เจ้าคณะตำบลเขาทราย

(ผู้จดบันทึก) โทร.086-6815604

คลิกเปิดลิงก์
พิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธสิหิงค์