ประวัติวัดเขาทราย
วัดพระพุทธบาทเขาทราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘๔ บ้านเขาทราย หมู่ที่ ๑๐  ตำบลเขาทราย
       อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย   เรียกตามทะเบียนวัดว่า (วัดเขาทราย )
       แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดพระพุทธบาทเขาทราย  เหตุเพราะ บนยอดเขาทรายได้ประดิษฐาน รอย     
       พระพุทธบาทจำลอง   วัดเขาทรายประกาศตั้งวัด พ.ศ. ๒๔๗๔    
       ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีศาสนสถานที่สำคัญ ของวัด ดังนี้ 
       พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ พระสังกัจจาย(หน้าตักกว้าง ๘ เมตร) รอยพระพุทธบาทจำลอง
      บนยอดเขา หลวงพ่อเงินทองไหลมา(ปางอุ้มบาตร) เจ้าแม่กวนอิม ฯ
          มีการสืบสานงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

      ข้อมูลประวัติวัดโดยระเอียด www.watkhaosai.com

    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘  
   เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ผูกพัทธสีมาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

                     มี เจ้าอาวาสปกครองวัด คือ
  รูปที่ ๑ พระครูพินิจธรรมคนี
  รูปที่ ๒ พระอธิการเดช  เตชวโร
  รูปที่ ๓ พระมหาประเสริฐ ฐานเสฏโฐ พ.ศ. ๒๕๑๐ ๒๕๒๓
            (พระเทพวิมลเมธี) อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔

  รูปที่ ๔ พระมหาอดิศักดิ์ ฐิตวํโส  (พระครูวิจิตรธรรมนาท)

 หมายเหตุ:   กว่าจะได้เป็นวัดเขาทราย ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๔
            เดิมวัดเขาทราย ตั้งอยู่ที่ บริเวณ ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับคล้อ ตั้งชื่อตามพื้นที่ นั้นว่า
  วัดวังเดือน ๕  แต่ต่อมาคณะสงฆ์พร้อมญาติโยม ได้ย้ายวัดมาอยู่บริเวณ ๔ แยก ตลาดเขาทราย
  อยู่เพียงระยะเวลาไม่นาน  สุดท้าย ได้เห็นพร้อมต้องกัน ว่า วัดเขาทราย จะให้เหมาะ ต้องอยู่บริเวณ
  เนินสูง ติดภูเขา จึงได้เริ่มตั้งวัด มีสถานที่ก่อสร้าง และศาสนะสถานที่สำคัญ ต่างๆ เกิดขึ้น และ
   ขออนุญาตประกาศตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๔ เป็นต้นมา
             รวบรวมข้อมูลประวัติวัดเขาทราย โดยพระครูพิริยสาธุกิจ  รองเจ้าอาวาสวัดเขาทราย
เจ้าคณะตำบลเขาทราย
เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐ โทร.๐๘๖-๖๘๑๕๖๐๔

 

 

 

 มี เจ้าอาวาสปกครองวัด คือ


  รูปที่ ๑ พระครูพินิจธรรมคนี


  รูปที่ ๒ พระอธิการเดช  เตชวโร


  รูปที่ ๓ พระมหาประเสริฐ ฐานเสฏโฐ พ.ศ. ๒๕๑๐ ๒๕๒๓
            (พระเทพวิมลเมธี) อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔


  รูปที่ ๔ พระมหาอดิศักดิ์ ฐิตวํโส  (พระครูวิจิตรธรรมนาท)
 


มณฑป
เดิมเป็นมณฑป ขนาดเล็ก
มีการสร้างครอบเพิ่มเติม

พระพุทธไสยาสน๋
มีขนาดความยาว ๓๑ เมตร สูง ๑๒ เมตร

 

พระสังกัจจาย
หรือหลวงพ่ออ้วน
มีขนาดหน้าตัก ๘ เมตร
สูง ๘ เมตร


ันไดขึ้นยอดเขา
เดิมมี ๓๑๙ ขั้น
ปัจจุบัน สร้างเพิ่มเติม
นับได้ ๓๓๓ ขั้น

อยพระพุทธบาทจำลอง
ประดิษฐานในมณฑป
ยาว ๒ เมตร
กว้าง ๘๐ เซนติเมตร
 

อบมณฑปส่วนรอบนอก
มีพระประจำวัน
พระเกจิคณาจารย์

มณฑปรอบใน
มีพระพุทธรูป ๔๔ องค์

,

หลวงพ่อเงินทองไหลมาเทมาตลอดกาล
อยู่บนยอดมณฑป
ขนาดสูง ๙ ศอก
สร้างแล้วเสร็จ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕

พระพุทธสิหิงค์
อยู่บนศาลาการเปรียญ
หลังใหญ่
www.watkhaosai.com/29

หลวงพ่อโพธิ์ทอง
ทำจากไม้โพธิ์
พระคู่วัด ๒๔๗๔
ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภ

วิหารดิน หลวงพ่อโพธิ์ทอง
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐

 

   
 

เสาหงส์ ทางขึ้นมหามณฑป

 

 

 

พระสิวลี 2 องค์ อยู่ยอดมหามณฑป

พระสิวลี องค์นี้ อยู่ใกล้ๆ หลวงพ่อพ่อสังกัจจาย

  

                                                                                                            หลวงพ่อเพชร อยู่บนศาลาการเปรียญ

  

พระสังกัจจายนะ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รื่องดื่ม  ที่พั

พระครูพิริยสาธุกิจ
รองเจ้าอาวาสวัดเขาทราย
เจ้าคณะตำบลเขาทราย
เก็บข้อมูล และเรียบเรียง
โทร.086-6815604

 

  

วัว และล้อเกียน

 

 สิงห์ คู่

ช้าง 1 คู่ ตั้งอยู่หน้าศาลาการเปรียญ

Email.  wissha_chat@hotmail.com วัดเขาทราย