ชื่อ - นามสกุล :พระครูวิจิตรธรรมนาท
ตำแหน่ง :เจ้าอาวาสวัดเขาทราย รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
หน้าที่หลัก :บริหารหลัก
ที่อยู่ :วัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
Telephone :0857281656
Email :